У дома > Новини > Фирмени новини

Международна водородна енергийна политика

2022-11-16

Япония: Разработи стратегическата пътна карта за кислородна енергия и горивни клетки през 2014 г. и навлезе в икономиката на възстановяването през 2040 г.

Европейски съюз: Европейската пътна карта: Път за устойчиво развитие за енергийна трансформация в Европа, с 35% от домакинските автомобили, захранвани с кислород до 2050 г.

Съединените щати: Цялостната енергийна стратегия беше формулирана през 2014 г., а обществото на кислородната икономика беше реализирано до 2040 г.

Южна Корея: Разработване на национална стратегия за кислородна енергия през 2019 г. и влизане в обществото на кислородната енергия през 2030 г.